ฟังก์ชัน คืออะไร และ รูปแบบของฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน คืออะไร และ รูปแบบของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน คืออะไร คือ ความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่สมาชิกในโดเมนแต่ละตัวจับคู่กับ สมาชิกในเรนจ์ของความสัมพันธ์ เพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น