เหตุผลที่น้องๆเลือกเรียนคณิตศาสตร์กับพี่อุ๋ยออนไลน์ 

เหตุผลที่น้องๆเลือกเรียนคณิตศาสตร์กับพี่อุ๋ยออนไลน์ 

เรียนคณิตศาสตร์กับพี่อุ๋ยออนไลน์ การกวดวิชาทำให้นักเรียนมีศักยภาพมากขึ้นในการสอบแข่งขัน แต่โรงเรียนกวดวิชามีเฉพาะตามหัวเมืองและการเรียนกวดวิชามีค่าใช้จ่ายสูง นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ตามหัวเมืองหรือครอบครัวที่ไม่มีฐานะการเงินดีพอจึงไม่มีโอกาสได้เรียนกวดวิชา