คณิตศาสตร์กับนักกฎหมาย

หลายคนมองเห็นและเข้าใจได้ว่าคณิตศาสตร์ถูกนำไปใช้งานในหลากหลายสาขาอาชีพ ในขณะเดียวกันก็อาจมองข้ามไปเหมือนกันได้ว่า คณิตศาสตร์อาจไม่ค่อยมีความสำคัญและถูกนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการทางกฎหมายเท่าไหร่นัก บทความนี้จึงอยากนำเสนอให้เห็นว่า ในทางปฏิบัติตินี้ หลักวิชาทางคณิตศาสตร์ก็เป็นอีกความรู้ที่มีความจำเป็นสำหรับนักกฎหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เชื่อหรือไม่ว่าดื่มน้ำแร่แล้วมีประโยชน์

แน่นอนการดื่มน้ำเปล่าย่อมดีที่สุด แต่ทำไมยังมีผู้คนให้ความสนใจดื่มน้ำแร่กันมากขึ้นเห็นได้ชัดเจนเพราะประโยชน์ของน้ำแร่มีมากมาย จึงทำให้ผู้ที่รักการกิน อาหารเพื่อสุขภาพ ให้ความสนใจเลือกที่จะดื่มน้ำแร่มากกว่าน้ำเปล่า

คณิตศาสตร์กับพัฒนาการของเด็ก

พัฒนาการทางด้านการคำนวณในวัยเด็ก เป็นเรื่องที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับลูกเป็นอย่างมาก สังเกตง่าย ๆ จากพฤติกรรมการปลูกฝังหรือพยายามให้ลูกคุ้นเคยกับตัวเลขกันตั้งแต่เด็ก ซึ่งนี่ถือเป็นพัฒนาการเริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ  สำหรับบทความในหัวข้อนี้ เราจะมาดูกันว่า เด็กในแต่ละวัยจะมีพัฒนาการทางด้านการคำนวณหรือทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรกันบ้าง

ตรรกศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ (Computer and Logical)

  คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสั่งงานในรูปของอัลกอริทึม ซึ่งมีการอธิบายการทำงานแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องมือที่เลือกใช้อาทิ