มารู้จักไวรัสกัน

ไวรัส หมายถึงจุลินทรีย์ที่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เป็นสิ่งมีชีวิตมีเซลล์ ไวรัสเป็นปรสิตอยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่สามารถโตหรือแพร่พันธุ์นอกเซลล์อื่นได้

ไฟป่า(Wild Fire)

ไฟป่า(Wild Fire) คือ ไฟที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามไปได้โดยปราศจากการควบคุมไฟป่าอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณภูขาจะมีความรุนแรงและขยายพื้นที่ได้เร็วกว่าพื้นราบ

ข้อดีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเทอม ม. 6 และปิดช่วง โควิด-19 

ปิดเทอม  ม. 5 และปิดช่วง โควิด-19  ขืนมัวแต่เก็บชั่วโมงนอนคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ ๆ เพราะถึงเวลาแล้วที่น้อง ๆ ต้องปลุกตัวเองขึ้นมาเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ