ไขข้อข้องใจ ! ใช้น้ำเกลือ

   “นํ้าเกลือ” ประกอบด้วยเกลือชนิดที่ใช้ผลิตยา 0.9% ผสมในน้ำกลั่นบริสุทธิ์ และผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง ไม่ผสมสารเคมีอื่นใด หรือสารกันบูด จึงมั่นใจได้ ว่าจะไม่ทำให้เกิดการแพ้ ซึ่งสิวบนใบหน้า

เครื่องฉายรังสีเอ๊กช์แบบ 3 มิติ ( 3D Dental CT Scan )

The Planmeca ProMax 3D เป็นเครื่องX-Ray 3 มิติรุ่นล่าสุดที่นำมาใช้ที่ศูนย์ทันตกรรมBIDCเครื่องสแกน 3 มิติ (CT Scan) นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ทันตแพทย์ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคของคนไข้ เพื่อนำมามาวางแผนการรักษา ช่วยให้มีความแม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทันตกรรมได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการอธิบายให้คนไข้เข้าใจเห็นภาพขั้นตอนการรักษาได้ง่ายขึ้น

สมบัติของของแข็ง (Solid)

สมบัติของของแข็ง (Solid)                      1. ปริมาตรคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดภาชนะที่บรรจุ 2. มีรูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของภาชนะ 3. มีอนุภาคอยู่ชิดติดกันอย่างมีระเบียบ 4. สามารถระเหิดได้