ความสำคัญของปะการังในทะเลไทย

ความสำคัญของปะการัง          แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่าและประโยชน์นานัปการ แต่มักถูกมองข้าม และไม่ค่อยจะได้รับความสำคัญ

พันธฺุ์ข้าวไทยไม่ขัดสี เปี่ยมคุณค่าทางอาหาร

1. ข้าวขาวสายพันธุ์สินเหล็ก            เป็นข้าวที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรคาสตร์กำแพงแสน ข้าวขาวสินเหล็ก