ความแตกต่างระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

ถ้าหากพูดถึงขั้วโลกแล้วหลายๆ คนอาจจะคิดถึงสถานที่ที่ต้องถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง มีสัตว์สีขาวขนปุยวิ่งไปมา ไม่ว่าจะเป็นแพนกวิน หมีขั้วโลก สุนัขขั้วโลก หรือแม้กระทั่งชาวเอสกีโมเป็นต้น ใครจะทราบว่าไหม

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ : ระบบเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

 ระบบเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์  มนุษย์ติดต่อสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยระบบเลขฐานสิบ ซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่ระบบคอมพิวเตอร์การทำงานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ระบบเลขฐานสอง เพราะอุปกรณ์ภานในเครื่องคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์กับความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทางคณิตศาสตร์มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันด้วยเลขฐานสิบ เพราะทุกคนมีความเข้าใจเหมือนกันในการสื่อความหมาย แต่การทำงานภายในคอมพิวเตอร์ใช้เลขฐานสองในการทำงาน เพื่อให้เข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ จึงต้องเรียนรู้การแปลงเลขฐานต่างๆ เพราะเลขฐานเหล่านี้สามารถแปลงสลับไปมาได้ เช่น การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก เป็นต้น