เคมี-ระบบหน่วยวัด SI และการแปลงหน่วย

ระบบหน่วยวัด SI (International System Unit) คือ  ระบบหน่วยมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO หรือ International Organization for Standardization) กำหนดขึ้นให้ทุกประเทศใช้เป็น

ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)-ชีววิทยา

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 1) รังไข่ (Ovary) ทำหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งจะกำหนดลักษณะต่างๆในเพศหญิง เช่น ตะโพกผาย เสียงแหลม สำหรับรังไข่จะมี 2 อัน ซึ่งจะอยู่คนละข้างของมดลูกจะมีลักษณะคล้ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยาวประมาณ 2 – 3เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร

เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ (Electric and Autonomous Cars)

รถยนต์ไร้คนขับ การพัฒนาอุสาหกรรมยานยนต์ จากวิศวะกรด้านยานยนต์ ที่มุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเข้ารองรับ การขับขี่ที่พัฒนา ได้อย่างปลอดภัย ด้วยการทำงานของการขับขี่ โดยไร้คนขับ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนา การขับขี่รถยนต์ มาอย่างยาวนาน เป็นการพัฒนาการขับเคลื่อน ที่สามารถขับเคลื่อนได้เอง