ข้อควรระวัง สิ่งสกปรกใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

สาเหตุของการป่วยแบบไม่รู้ตัวที่ประโคมเข้ามาจนตั้งตัวไม่ติดสิ่งสกปรกที่มองเห็นเราก็หลีกเลี่ยงได้  แต่เราสามารถควบคุมและจัดการกับสิ่งสกปรกเหล่านั้นได้ ง่ายๆ 

สาเหตุทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม เกิดจากอะไร

เหตุผลที่นำทะเล “เค็ม” เพราะน้ำฝนได้ชะล้างสารละลายจำพวกเกลือและแร่ธาตุต่าง ๆ ไหลไปตามแม่น้ำลำธาร แล้วไหลไปสะสมไว้ในทะเล เมื่อน้ำทะเลระเหย