มาช่วยกันแยกขยะติดเชื้อ ช่วง COVID 19

ขยะติดเชื้อ คือ ขยะที่มีเชื้อโรคปะปน เช่น เข็มฉีดยา สิ่งของเปื้อนสารคัดหลั่งหรือเลือด ใบมีดโกน เป็นต้น

รู้จักองศาบริกซ์ (° Brix) และเครื่องวัดความหวานในน้ำตาล

รู้จักองศาบริกซ์ (° Brix) และเครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดการหักเหของแสง (Refractometer) เป็นอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการสำหรับการวัดดัชนีหักเหของแสงและ Refractometer แบบมือถือเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่มีด้ามจับ เครื่องวัดการหักเหของแสงกระบวนการในบรรทัด:

อันตรายในควันบุหรี่มีอะไร?

ในควันบุหรี่มีอะไร? สารนิโคติน (Nicotine) เป็นสารพิษสำคัญในควันบุหรี่ที่มีฤทธิ์ทำให้เสพติด ส่งผลให้ผู้สูบมีความรู้สึกอยากจะสูบบุหรี่อีก จึงเกิดการติดบุหรี่ขึ้น หากได้รับสารนิโคตินในปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ได้ นอกจากสารนิโคตินแล้ว ในควันบุหรี่ยังมีสารพิษและสารก่อมะเร็งอีกมากมายหลายชนิด

ไฮเปอร์ลูป hyperloop ระบบขนส่งแบบใหม่

ไฮเปอร์ลูป คือระบบการขนส่งแบบใหม่ ที่เกิดจากการคิดค้นเพื่อหาแนวทางในการขนส่งให้ มีความเร็วขึ้น และต้นทุนถูกลง มีความสะดวกสะบาย ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ ไฮเปอร์ลูปเป็นเทคโนโลยีที่เปิดกว้างใครๆก็สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เหมือนกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ซึ่งมันฟรี หลักการคือขนส่งผ่านท่อความดันโดยมีห้องโดยสารที่เป็นแบบแคปซูลวิ่งในท่อด้วยความเร็วสูง