ชีววิทยา-กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

กลไกการรักษาดุลยภาพของเซลล์           การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (homeostasis) เป็นการปรับตัวของระบบและกลไกต่าง ๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อระบบในร่างกาย

ประวัติและ วิทยาศาสตร์ของกาแฟ

ประวัติและความเป็นมาของกาแฟ การค้นพบ กาแฟและการนำผลิตผลออกสู่โลกภายนอกมีตำนานเล่าขานกันมาไม่แพ้นิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบทอดกันมา กล่าวกันว่าในต้นศตวรรษที่ 6 มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคาลดี เป็นชาวอาบิสซีเนียหรือเอธิโอเปียในปัจจุบัน

นักดาราศาสตร์ ใช้ AI ค้นเจอดาวเคราะห์ใหม่ 50 ดวง

ทีมวิจัยพัฒนาอัลกอริทึมโดยนำข้อมูลที่รวบรวมโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ ซึ่งปลดระวางแล้วหลังทำภารกิจ ยาวนานถึง 9 ปี ในห้วงอวกาศ จากเดิมที่การค้นหาและแยกดาวเคราะห์ว่าจริงหรือปลอม  โดยการใช้การมองแสงที่ลดลงผ่านกล้องกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ แต่เมื่อนำ AI เข้ามาใช้พบว่า สามารถยืนยันดาวเคราะห์ใหม่ได้ 50 ดวงที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการยืนยัน