การประยุกต์ของกราฟ-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

การประยุกต์ของกราฟ บางครั้งอาจมีการกำหนดจำนวนไว้บนเส้นเชื่อมแต่ละเส้น ซึ่งจำนวนเหล่านี้อาจแทนระยะทางระหว่างจังหวัด หรืออาจ

ระบบหายใจ (Respiratory system)-ชีววิทยา

ระบบทางเดินหายใจแบ่งตามโครงสร้างได้ดังนี้ 1. ระบบทางเดินหายใจส่วนบน (upper respiratory tract, URI) : ประกอบด้วยอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเหนือกล่องเสียงขึ้นไป ได้แก่ จมูก, คอหอย เป็นต้น