มาแลัวเฉลยคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ  ปี 64 ที่เพิ่งสอบกันล่าสุด

มาแล้วจ้า ! ! ! #เฉลย #คณิตสามัญ ล่าสุด ปี 64 ที่เพิ่งสอบกันล่าสุด น้องๆ #dek65 ที่หลายๆคนบอกว่ายากขึ้นจริงไหม? พร้อมให้น้องพิสูจน์ได้แล้ว

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 (Mathematical Logic )

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2.1     ประพจน์ 2.2     การเชื่อมประพจน์ 2.3     การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ 2.4     การสร้างตารางค่าความจริง 2.5     รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน 2.6     สัจนิรันดร์