สรุปกำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming) -คณิตศาสตร์

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming) หมายถึง ในการทำการ  ประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนทางด้านวิทยาศาสตร์ มี  ความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะทำได้ปริมาณบางอย่างมีค่ามาก    ที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด เช่นนำมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร หรือปัจจัยที่  มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียน้อยที่สุดในการดำเนิน  งาน

เครื่องอินิกมา (Enigma) อุปกรณ์เข้ารหัสแห่งนาซีเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่สอง

เครื่องอินิกมา (Enigma) ถูกคิดค้นขึ้นโดยวิศวกรชาวเยอรมันชื่อ “อาร์เทอร์ เชอร์เบียส (Arthur Scherbius) ในช่วงหลังจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และเครื่องนี้ถอดรหัสได้ยากมาก

เนื้อเยื่อพืช(Plant tissue)-ชีววิทยา

เนื้อเยื่อพืช(Plant tissue)  พืช (plant) คือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ประกอบขึ้นมาจากเซลล์ยูคาริโอต มีผนังเซลล์เป็นสารประกอบพวกเซลลูโลส มีคลอโรฟิลล์ที่เป็นสารสีเขียว สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้มีช่วงชีวิตที่เป็นระยะเอ็มบริโอ ตลอดจนมี   วงชีวิตแบบสลับ (Alternation )