วิธีการออมเงินแบบคนยุคใหม่

มีหลากหลายวิธีที่จะออมเงิน หรือนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน โดยวิธีการเก็บเงิน หรือออมเงินนั้นควรคำนึงถึงอุปนิสัย และเป้าหมายของการออม ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับการออมเงินระยะสั้น หรือเคล็ดลับออมเงินระยะยาว และความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้

ความเข้มของแสง(Light Intensity )-ฟิสิกส์

ความเข้มของแสง ความเข้มของแสง Light Intensity การวัดค่าความเข้มของแสง จะมีการใช้ค่าหลายค่าในการวัด เช่น ค่าแรงเทียน, lumen, lux

กฎของโอห์ม (Ohm’s Law)-ฟิสิกส์

 โอห์ม (George Simon Ohm) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้ตั้งกฎเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ในปี ค.ศ. 1826 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีกว่า เป็นพื้นฐานทางไฟฟ้ากฎนี้มีใจความว่า “เมื่ออุณหภูมิของตัวนำคงที่ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำ จะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างปลายทั้งสอง ของตัวนำนั้น” จากกฎนี้ ถ้า I เป็นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำ ซึ่งมีความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองเป็น v ซึ่งจะเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น