ทำไมต้องใส่แหวนแต่งงานที่นิ้วนาง

เหตุผลที่เราสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายนั้น มีหลายความเชื่อ และมีหลายเหตุผลมารองรับว่า ต้องเป็นเจ้านิ้วนางข้างซ้ายนี่แหละ ที่รับหน้าที่พลีกายให้แหวนได้เป็นตัวแทนแสดงความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน

ความหมายเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ จาก เซต หนึ่ง (โดเมน) ไปยังอีกเซตหนึ่ง (โคโดเมน ไม่ใช่ เรนจ์) โดยที่สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน ความคิดรวบยอดของฟังก์ชันนี้เป็นพื้นฐานของทุกสาขาของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณ