[เฉลย คณิต PAT 1 ปี 64] : ตอนที่ 3 : ตรรกศาสตร์ ผสม ฟังก์ชัน : ติวคณิตกับพี่อุ๋ย

เฉลยข้อสอบคณิต#PAT1 ปี 64 #ข้อสอบแนวใหม่ น้องๆที่#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และกังวลถึง#ข้อสอบเปลี่ยนแนว สบายใจได้เลย เพราะ พี่อุ๋ย คัดข้อสอบเฉพาะ ข้อที่น่าสนใจและควรรู้ก่อนสอบ มาเฉลยให้โดยละเอียด

รู้จักแหลมเหนือ (north Cape)จุดชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนของนอร์เวย์

แหลมเหนือ (อังกฤษ: North Cape; นอร์เวย์: Nordkapp) เป็นแหลมที่อยู่ปลายเกาะมาเกโรยา ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ ตัวแหลมมีความสูง 307 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นหน้าผาที่สูงชันตั้งอยู่ ณ ละติจูด 71° 10′ 21” เหนือ และลองจิจูด 25° 47′ 40” ตะวันออก

ปัจจัยที่กำหนดลักษณะภูมิอากาศของโลกสภาพอากาศ (Weather) และภูมิอากาศ (Climate)

ปัจจัยที่กำหนดลักษณะภูมิอากาศของโลก บริเวณภูมิภาคและทวีปต่าง ๆ ของโลกมีลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือสาเหตุดังต่อไปนี้

มารู้จัก ไก่งวง (Turkey)

ประวัติไก่งวง ไก่งวง (อังกฤษ: Turkey) เป็นนกที่บินไม่ได้ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา (Phasianidae) จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Meleagridinae สกุล Meleagris มีปากสั้นเรียวบาง บริเวณหัวบางส่วนและลำคอไม่มีขนที่เห็นชัด แต่มีหนังย่น ๆ และตุ่มคล้ายหูด ขนหางมี 28-30 เส้น แพนหางชี้ตั้งขึ้น ขายาว ลักษณะนิ้วตีนเหมือนกับไก่ในวงศ์ Phasianidae ตัวผู้มีเดือย ขนตามลำตัวเป็นเงา

พอลิเมอร์ (Polymer)-เคมี ม.ปลาย

พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วย หน่วยเล็ก ๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ มอนอเมอร์ (Monomer) คือ หน่วยเล็ก ๆ ของสารในพอลิเมอร์