การสร้างภูมิคุ้มกันในแต่ละช่วงวัย

เริ่มสงสัยแล้วใช่หรือไม่ ว่าทำไมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจึงเน้นย้ำให้เราทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง แล้วสงสัยอีกหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหากภูมิคุ้มกันถดถอยลง

โปรแกรมบีบอัดไฟล์ WinRAR

WinRAR คืออะไรWinRAR คือ โปรแกรมที่มีหน้าที่ เอาไว้ บีบย่อ ไฟล์ (File) เช่นเดียวกับ โปรแกรม Winzip แต่พิเศษกว่า Winzipคือ โปรแกรม WinRAR สามารถที่จะ ทำการบีบข้อมูลนามสกุล .ZIP  หรือจะเป็น .RAR ได้ อีกทั้งยังคลายไฟล์นามสกุล .ARJ , .CAB , .LZH , .ACE , .TAR , .GZ , .UUE ได้ ช่วยให้ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการส่งต่อไปยังผู้ใช้อื่นๆ