[เฉลย คณิต PAT 1 ปี 64] : ตอนที่ 4 : โจทย์ปัญหา การเรียงสับเปลี่ยน+เรขาคณิต : ติวคณิตกับพี่อุ๋ย

เฉลยข้อสอบคณิต#PAT1 ปี 64 #ข้อสอบแนวใหม่ น้องๆที่#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และกังวลถึง#ข้อสอบเปลี่ยนแนว สบายใจได้เลย เพราะ พี่อุ๋ย คัดข้อสอบเฉพาะ

มารู้จักกับ วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA คืออะไร?

วัคซีนชนิด mRNA คืออะไร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลไว้ว่า วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ วัคซีนดีเอ็นเอ (DNA) หรือเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยขณะนี้มี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา

ประเภทของข้อมูล (Data Type) คณิตศาสตร์ -สถิติเบื้องต้น

ประเภทของข้อมูล (Data Type) ในการที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล เราจำเป็นที่จะต้องแยกประเภทของข้อมูลให้ได้ก่อน เพื่อที่จะทำความเข้าใจธรรมชาติของข้อมูลประเภทนั้นๆ และเพื่อให้เราสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หรืออธิบายข้อมูลนั้นๆ  เราสามารถแบ่งประเภทของข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

ทฤษฎีเบื้องต้น (Basic theory) – สถิติทั่วไป

ทฤษฎีเบื้องต้น (Basic theory) สถิติคืออะไร : ผู้เขียนเองจำไม่ได้ว่า เคยได้เจอคำจำกัดความนี้ที่ไหนหรือไม่เพราะเท่าที่ทราบ ก็ไม่เคยมีคำบัญญัติเกี่ยวกับความหมายของคำว่า สถิติ ไว้ตายตัว ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินคำว่า