Herd Immunity (เฮิร์ด อิมมูนิตี้) คืออะไร

 “ภูมิคุ้มกันหมู่” คือภาวะที่ประชากรส่วนมากของสังคมมีภูมิคุ้มกันโรค โดยคิดเป็นสัดส่วนจำนวนคนที่สูงมากพอจนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ ภูมิคุ้มกันหมู่อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อหายจากโรค หรือเกิดจากการฉีดวัคซีน ตามหลักการของ ภูมิคุ้มกันหมู่ คือ เมื่อชุมชนแห่งใดมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้น สมาชิกส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือร่างกายอ่อนแอจนไม่มีภูมิคุ้มกันโรค ก็จะได้รับประโยชน์จากการปกป้องรวมหมู่นี้โดยอัตโนมัติ เพราะพาหะที่นำเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามาจะไม่สามารถส่งต่อเชื้อนั้นให้กับคนอื่น ๆ เป็นจำนวนมากจนเกิดการระบาดขึ้นได้ ในช่วงเวลาของโรคโควิด 19 ระบาดนี้ มีข่าวการใช้วิธีการ ภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อหยุดยั้งการระบาด แต่ก็มีการโต้แย้งเช่นกัน โดยที่ เซอร์ แพทริก วัลแลนซ์ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษ เสนอให้มีการสร้าง ภูมิคุ้มกันหมู่ ในกลุ่มประชากร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยเขาให้ความเห็นว่า การปล่อยให้ประชากรติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 60% ของประชากร เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในหมู่ผู้ที่หายป่วยและรอดชีวิต จะเป็นสมบัติส่วนรวมที่ช่วยปกป้องกลุ่มคนไม่มีภูมิคุ้มกันจากเชื้อร้ายได้โดยอัตโนมัติ ขอบคุณข้อมูล https://www.nsm.or.th/