กริยา Regular และกริยา Irregular ในภาษาอังกฤษ

Regular and Irregular Verb คำกริยาในภาษาอังกฤษ ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้ เพราะมีบทบาทคอยกำกับประโยคว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร ตอนไหน ในภาษาอังกฤษแบ่งคำกริยาออกเป็น Regular verb ซึ่งก็คือ กริยาปกติ และ Irregular verb ซึ่งก็คือ กริยาไม่ปกติ วิธีการดูเราจะดูอย่างไร? ไม่รู้จักกริยา 3 ช่อง แต่กริยาช่องที่ 1 เขาจะเรียกว่า based form กริยาช่องที่ 2 มีชื่อเรียกว่า past simple  และกริยาช่องที่ 3 เรียกว่า past participle

อังกฤษ ระดับชั้น ม.4 หลักการเปลี่ยนคำกริยาใน Past Simple Tense

หลักการเปลี่ยนคำกริยาใน Past Simple Tense วิธีการสร้างประโยคใน Past Simple tense ที่จำง่าย ๆ แบบนี้นะคะ โดยแบ่งกริยาเป็น 2 กลุ่ม คือ was / were และกริยาอื่น ๆ