การใช้ How much / How many ใช้ต่างกันอย่างไร-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

การใช้ How much และ How many สองตัวนี้ค่อนข้างใช้ง่ายไม่สับสน จำไว้ง่ายๆว่า  How much ถามปริมาณหรือราคา How many ถามจำนวนแต่ต้องจำโครงสร้างให้แม่นหน่อยเท่านั้นเอง

หลักการใช้ What ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

What แปลว่า อะไร คือใช้เป็นคำถาม แต่ถ้าใช้เป็นคำเชื่อมประโยคจะแปลว่า สิ่งที่ หรือบางทีก็แปลว่าอะไรได้เหมือนกัน What (อะไร) ใช้เป็นคำถาม

สรุป หลักการ questions what time and when ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Wh – Question คือ คำที่ใช้แสดงคำถาม ที่ต้องการให้ผู้ตอบ บอกข้อมูล เรื่องราว ที่ผู้ถามต้องการทราบ คำถามประเภทนี้เราเรียกว่า Information Questions ส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย “ Wh ” Wh – Question เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม และใช้เมื่อต้องการคำตอบที่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เราจะไม่ตอบด้วย Yes หรือ No ตารางคำที่ใช้แสดงคำถามและความหมาย