เครื่องซักผ้าไฟฟ้าแรกของโลกแบรนด์ “Thor”

เครื่องซักผ้าในอดีต และ เครื่องซักผ้าไฟฟ้าแรกของโลก ค.ศ.1908 วิวัฒนาการของเครื่องซักผ้าได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังเป็นอย่างมาก จนกระทั่งเครื่องซักผ้าไฟฟ้าเครื่องแรกของโลกแบรนด์ “Thor” จากฝีมือของ “อัลวา เจ ฟิชเชอร์” ชาวอเมริกัน ได้นำออกมาวางจำหน่ายและได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มแม่บ้าน อย่างไรก็ตามเครื่องซักผ้ารุ่นนี้มักมีปัญหาเครื่องไหม้ เพราะความร้อนที่มากจนเกินไปในขณะทำงาน

เทคนิคการใช้ Future Time, Be going toและ will-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Be going to และ will เวลาเราจะบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคต ในภาษาอังกฤษนั้นพูดได้หลายแบบ แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ be going to และ will กัน

การเชื่อมความด้วย but และ or – Connecting ideas -ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

การเชื่อมความด้วย butและ or 1. and (และ) ใช้เชื่อมกลุ่มของคำนาม (nouns), คำคุณศัพท์ (adjective คำกริยาวิเศษ (adverbs), คำกริยา (verbs) หรือเชื่อมประโยค (clauses) เข้าด้วย โดย and จะเชื่อมคำชนิดเดียวกัน ที่มีความคล้อยตามกันเข้าด้วยกัน เช่น

รูปพหูพจน์ของ other , other (s)และ the other (s) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

การใช้ Other, Another และ The other คำว่า other และ another นั้นเป็นคำที่ใช้อธิบายถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไป หรือยังคงเหลืออยู่ หรือถูกเพิ่มเติมเข้ามา โดยจะวางไว้ข้างหน้าคำนาม สำหรับ The other จะมีหลักการใช้ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย