เรียนเลขออนไลน์ (A-Level คณิต) ตรรกศาสตร์

เรียนเลขออนไลน์ ตรรกศาสตร์ เนื้อหาเรื่อง ตรรกศาสตร์ (A-Level คณิต)  มีดังนี้ 1. การหาค่าความจริงของประพจน์, การสมมูลของประพจน์