กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า (Conservation of charge)

การนำวัตถุมาถูกันทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า สามารถอธิบายได้ว่า เกิดจากการทำงานหรือพลังงานกลเนื่องจากการถูจะ ถ่ายโอนความร้อนให้อิเล็กตรอนของอะตอมบริเวณที่ถูกัน

รวมบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19

Abbvie : บริษัทมหาชนด้านเภสัชกรรมจากเมือง North Chicago บริษัทมหาชนด้านเภสัชกรรมจากเมือง North Chicago กำลังร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และจีน เพื่อทดสอบการใช้ยาต้านเชื้อ HIV ชื่อ lopinavir/ritonavir ของบริษัทในการรักษาโควิด-19