อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประโยชน์ของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยกันก่อน โดยอาจะแบ่งตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของมัน ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

โครงสร้างโลก ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างโลก นักวิทยาศาสตร์แบ่งโครงสร้างโลก โดยใช้ส่วนประกอบทางกายภาพและทางเคมีของหิน รวมทั้งสารต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโลกออกได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่