การสะกดคำที่ลงท้ายด้วย s/-es ภาษาอังกฤษ ม.4

การออกเสียง Verb หลังการเติม s, es การออกเสียง s หรือ es ท้ายคำกริยา ออกเสียงได้ดังนี้