เครื่องบินมีกฎเกณฑ์อย่างไร? สำหรับระดับความสูงของการเดินทาง

เครื่องบินนั้นจะนิยมบินอยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์และโทรโปพอสซึ่งอยู่ในระยะความสูง 1-20 กิโลเมตรเหนือพื้นดินโดยเครื่องบินโดยสารนั้นจะนิยมบินในขั้นบรรยากาศโทรโปพอสเป็นหลัก (2) ทั้งนี้การแบ่งชั้นบรรยากาศตำราแต่ละเล่มนั้นแบ่งไม่เหมือนกันบ้างก็ว่าเครื่องบินโดยสารนิยมบินที่ระดับสตราโตสเฟียร์บ้างเพราะเนื่องจากสาเหตุการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ต่างกันออกไป ระดับความสูงเดินทาง cruise altitude ขึ้นอยู่กับทิศทางที่เรามุ่ งหน้าไป และแบบของกฏการบินที่เราใช้

กฎของคูลอมบ์ (Coulomb’s Law)-ฟิสิกส์

กฎของคูลอมบ์ (Coulomb’s Law) ขนาดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าทั้งสอง มีค่าแปรผันตามขนาดประจุแต่ละตัว และแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างประจุทั้งสอง โดยทิศทางของแรงที่ประจุกระทำต่อกันจะอยู่ในแนวเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อระหว่างประจุคู่นั้น ๆ แรงกระทำระหว่างประจุชนิดเดียวกัน (บวกทั้งคู่ หรือ ลบทั้งคู่) เป็นแรงผลัก และมีทิศชี้ออกจากกันในแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างประจุทั้งสอง แรงกระทำระหว่างประจุคนละชนิดกัน (บวกและลบ) เป็นแรงดึงดูด และมีทิศทางชี้เข้าหากันในแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างประจุทั้งสอง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของเชื้อโรค

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของเชื้อโรค กับการแพร่กระจายและการระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดการติดเชื้อและลุกลามไปทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแถบยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สเปน