ฟิสิกส์กับการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ

บทสรุปฟิสิกส์กับการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 1.1การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ       – ในสมัยโบราณ มนุษย์เชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดขึ้นจาก เทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ยังไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล

สาระน่ารู้ เส้นใยกัญชงและประโยชน์ของกัญชง

กระแสรักธรรมชาติ ทำให้หลายคนเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่วงการแฟชั่นที่สนใจนำ “เส้นใยกัญชง” มาเป็นวัตถุดิบสิ่งทอที่แปลกใหม่และมีคุณสมบัติครบถ้วน