หนี้สินหมุนเวียน คืออะไร และ การปลุกฝังให้รู้คุณค่าของการใช้เงิน

หนี้สินหมุนเวียน การไม่มีหนี้สิน เป็นลาภอันประเสริฐสุด ไม่ต้องมี หนี้สินหมุนเวียน ที่ต้องมีภาระผูกพันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ไม่ต้องแบกภาระอันหนักหน่วง แต่ด้วยความจำเป็น และเหตุผลในการดำรงชีวิตของแต่ละคนแล้วนั้น การกู้เงินจึงเป็นทางออกเดียวเลยก็ว่าได้

นิยามเวกเตอร์ การบวก และ การลบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายธรรมชาติมีหลายชนิด แต่ทั้งหมดแบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ 1) ปริมาณที่เป็น เวกเตอร์ (Vector) ซึ่งเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด (Displacement), แรง (Force), ความเร็ว (Velocity) และ ความเร่ง (Acceleration) และ

โครงสร้างของจำนวนจริง-คณิตศาสตร์

จำนวนจริง ( Real Numbers ) ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ 1) จำนวนตรรกยะ (Rational Numbers) คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เมื่อเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มและ “ส่วนมีค่าไม่เท่ากับ 0 ”