ใครคือ patient zero ในการระบาดของ ไวรัสพันธุ์โควิด-19

การระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มต้นในประเทศจีนและกำลังระบาดไปทั่วโลก ทำให้หลายคนอาจอยากรู้ว่า ใครกันคือต้นกำเนิดของการระบาดนี้ หรือที่เรียกกันว่า “patient zero”

หลอด LED (Light-Emitting Diode) คืออะไร

LED คือไดโอดเปล่งแสง ย่อมาจากคำว่า(Light-Emitting Diode) ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและ เฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น โดย หลอดLED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่วๆ ไป