แนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)

จากการวิเคราะห์คำว่า “Science” ที่มีมาจากคำว่า Sientea ในภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ (Knowledge) กล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ที่มีระบบและจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผนโดยทั่วไปกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (The Process of Science) ประกอบด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude)

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี

ความสัมพันธ์เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์     วิทยาศาสตร์    คือ   วิชาที่ศึกษาถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งในสภาพนิ่งหรือสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี       คือ   กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือที่เกิดจากการประยุกต์ และผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์เหมาะสมกับเวลาและสถานที่

ตัวเลขอาร์ (R) อัตราแพร่เชื้อค่าการบอกสถานการณ์โควิด-19 ทางคณิตศาสตร์

ตัวเลขอาร์(R) คืออะไร อาร์มาจากคำว่า Reproduction ซึ่งหมายถึงการขยายเชื้อ ตัวเลขอาร์เป็นวิธีการวัด ความสามารถในการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ รวมถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 อาร์ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อ 1 คน จะแพร่เชื้อต่อให้กับคนอื่น ๆ เฉลี่ยกี่คน

มารู้จักกับหอคอยไอเฟล(Eiffel) ฝรั่งเศส

หอไอเฟล (ฝรั่งเศส: Tour Eiffel, ตูร์แอแฟล) เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย

ความเป็นมาของกีฬาโอลิมปิก(Olympic Games)

ความเป็นมาของ กีฬาโอลิมปิก Olympic Games ช่วงนี้กำลังมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2016 โดยปีนี้มีชื่อว่า Rio Olympics ทางเราจะพาไปรู้จักกับ ประวัติกีฬาโอลิมปิก ว่ามีความเป็นมากันอย่างไร กีฬาโอลิมปิกอันที่จริงแล้วมีมาเนินนานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการแข่งกีฬาโอลิมปิกนั้นเกิดขึ้นที่ราชอาณาจักรกรีซโบราณ เทือกเขาโอลิมปัส ซึ่งการประลองของเหล่านักรบและผู้ที่มีพละกำลัง ซึ่งโอลิมปิกโบราณนั้นจะเน้นกีฬาประเภทกรีฑาเป็นหลัก แต่ก็มีการต่อสู้และการแข่งรถม้าเช่นกัน ในสมัยนั้นผู้เข้าแข่งขันต้องเปลือยกายเพื่อโชว์ความกำยำล่ำสันของร่ายกาย และอนุญาติให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่เข้าชมการแข่งขันได้

สาเหตุการอีสุกอีใสอาการและการรักษา

อีสุกอีใส (Chickenpox/Varicella) เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่ทำให้ร่างกายเกิดผื่นคัน มีตุ่มนูนขนาดเล็ก หรือตุ่มน้ำใส ๆ ทั่วร่างกาย ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี อย่างไรก็ตามสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และยังแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

การหายใจระดับเซลล์ (Cellular respiration)-ชีววิทยา

ชีวเคมีพื้นฐานและน้ำตาลกลูโคสกับไกลโคไลซิส อะตอม (Atom) คือหน่วยพื้นฐานของธาตุ ไม่สามารถแบ่งแยกด้วยวิธีการใดๆ ธาตุทุกชนิดประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก ซึ่งอะตอมเหล่านี้ประกอบด้วย อนุภาคโปรตอน (Proton) นิวตรอน (Neutron) และอิเล็กตรอน (Electron) โครงสร้างของอะตอมภายในประกอบด้วยนิวเคลียสและถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ ภายในนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน (Proton) ที่มีประจุบวกกับนิวตรอน (Neutron) ซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า อิเล็กตรอนของอะตอมถูกดึงดูดอยู่กับนิวเคลียสด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ นิวเคลียสและจะอาศัยอยู่ในระดับชั้นของพลังงานที่แตกต่างกัน

งานดีไซน์ในโลกอนาคต ความเป็น (global design leader)

มุมมองของคุณ นักออกแบบที่เหมาะกับโลกอนาคตควรเป็นอย่างไร นักออกแบบไม่ว่าจะแขนงไหน ควรต้องมีคุณสมบัติร่วมคล้ายๆ กัน คือความเป็นนักคิดที่สร้างสิ่งใหม่ๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์บวกกับวิธีการสื่อสาร แต่สำหรับโลกยุคใหม่ที่เรากำลังจะก้าวไปหานี้ นักออกแบบอาจต้องมีมากกว่านั้น ซึ่งผมมองว่ามีสามข้อด้วยกัน

สมดุลสถิต (Static Equilibrium) -ฟิสิกส์ ม.4

      เป็นสมดุลของวัตถุขณะอยู่นิ่ง เช่น วางสมุดไว้บนโต๊ะแล้วสมุดไม่ล้ม  ขวดน้ำที่วางไว้หลังตู้เย็นแล้วไม่ตกลงมาจากตู้เย็น  หรือกล่าวได้ว่าวัตถุใดๆก็ตามที่อยู่ในสภาพอยู่นิ่งเมื่อมีแรงลัพธ์มากระทำแล้ววัตถุยังคงสภาพอยู่นิ่งไว้ได้ถือว่าเป็น สมดุลสถิต

ฟิสิกส์ ม.4‎ เรื่อง‎การเคลื่อนที่แบบหมุน

ฟิสิกส์ ม.4‎ เรื่อง‎การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบหมุน ในธรรมชาติเกิดขึ้นได้กับอนุภาคหรือวัตถุที่มีขนาดเล็กไปจนถึงวัตถุที่มีขนาดใหญ่มาก ตั้งแต่การหมุนในระดับอะตอมไปจนถึงการหมุนของกาแลกซีในเอกภพ ในกรณีการหมุนของวัตถุที่มีขนาดใหญ่ เช่น การหมุนของล้อรถ การหมุนของ