มาแรง Flash Express รู้จักับยูนิคอร์นรายแรกของไทย

“แฟลช กรุ๊ป” บริการขนส่งที่ก่อตั้งโดย “คมสันต์ ลี” นักธุรกิจหนุ่มวัย 29 ปีจากเชียงราย ประกาศปิดดีลระดมทุนรอบล่าสุดได้จาก Buer Capital และ SCB 10X  พร้อมด้วย eWTP -OR-เดอเบล- กรุงศรี ฟินโนเวต ลงเพิ่ม ซีรีย์ E มูลค่ารวมกว่า 4,700 ล้านบาท คว้าตำแหน่ง “ยูนิคอร์น” สตาร์ทอัปไทยรายแรก

สรุป กฎของนิวตัน (Newton’s laws) ฟิสิกส์ ม.ปลาย

กฎของนิวตัน (Newton’s laws)          เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ถือกำเนิดใน ปี ค.ศ.1642 นิวตันสนใจดาราศาสตร์ และประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflecting telescope) ขึ้นโดยใช้โลหะเงาเว้าในการรวมแสง แทนการใช้เลนส์ เช่นในกล้องโทรทรรศน์ชนิด หักเหแสง (Refracting telescope) นิวตันติดใจในปริศนาที่ว่า แรงอะไรทำให้ผลแอปเปิลตกสู่ พื้นดินและตรึงดวงจันทร์ไว้กับโลก และสิ่งนี้เองที่นำเขาไปสู่การค้นพบกฎที่สำคัญ 3 ข้อ

นิยามเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก-ฟิสิกส์ ม.ปลาย

องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก เวกเตอร์เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนไม่มีความจำเป็นแตเป็นเครื่องมืออย่างแรกที่ต้องใช้  อย่างไรก็ตามในการศึกษาทางฟิสิกส์เวกเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ  เพื่อช่วยในอำนวยความสะดวกในการคำนวณ

Nano-diamond battery แบตเตอรี่ เปลี่ยนโลก โดยไม่ต้องชาร์จ

แบตเตอรี่เปลี่ยนโลก ใช้งาน 28,000 ปีแบตเตอรี่ เปลี่ยนโลก โดยไม่ต้องชาร์จ Nano-diamond battery ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตจากกากนิวเคลียร์ โดยแก่นของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเกิดจากความคิดที่ว่า จะนำกากของนิวเคลียร์มารีไซเคิลทำอะไรได้บ้าง นอกจากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหลายสิบปี ก่อนจะสามารถนำออกมาสูธรรมชาติภายนอกได้ ซึ่งทั่วโลกนั้นมีกากนิวเคลียร์อยู่จากนวน 34 ล้านลูกบาศเมตร

ทบทวนเรื่องเซต-เอกภพสัมพัทธ์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

เอกภพสัมพัทธ์ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดของสิ่งที่เราต้องการจะศึกษา สามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ u 

ทบทวน วิธีการเขียนเซต และ สัญลักษณ์แทนเซต

วิธีการเขียนเซต  • การเขียนเซต    1.  การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก เขียนสมาชิกทุกตัวลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } และใช้เครื่องหมาย

CONNECTING IDEAS การเชื่อมความด้วย because,even though หรือ although – ภาษาอังกฤษ

การเชื่อมความด้วย because Because มีความหมายว่า เพราะ, เพราะว่า เป็นคำเชื่อมที่ใช้แสดงเหตุและผล

Connecting Idea การเชื่อมความด้วย and ,or ,so – ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Connecting Idea‎  ‎- การเชื่อมความด้วย and ,or ,so แบบรวม ได้แก่and และคำที่มีความหมายคล้าย and มาใช้เชื่อมเพื่อให้เป็น Compound Sentence ได้แก่คำต่อไปนี้

Modal Auxiliaries-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Modal Auxiliaries Modal verbs คือ กริยาช่วย แต่ Modal verbs เป็นกริยาช่วยที่พิเศษนิดนึงตรงที่มันมีความหมายในตัวของมันเอง เพราะโดยปกติแล้วกริยาช่วยจะมีหน้าที่แค่ทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ด้านไวยากรณ์ แต่จะไม่มีความหมาย แต่ Modal verbs จะแตกต่างออกไปคือ จะมีความหมายในตัวของมันเอง กลุ่มของ Modal verbs ที่ควรรู้จักคือ shall, should, will, would, can, could, may, might และ must ก่อนที่จะไปดูความหมายและการใช้ของแต่ละตัว เรามาดูหลักการใช้ที่มีเหมือนกัน คือ

หนี้สินหมุนเวียน คืออะไร และ การปลุกฝังให้รู้คุณค่าของการใช้เงิน

หนี้สินหมุนเวียน การไม่มีหนี้สิน เป็นลาภอันประเสริฐสุด ไม่ต้องมี หนี้สินหมุนเวียน ที่ต้องมีภาระผูกพันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ไม่ต้องแบกภาระอันหนักหน่วง แต่ด้วยความจำเป็น และเหตุผลในการดำรงชีวิตของแต่ละคนแล้วนั้น การกู้เงินจึงเป็นทางออกเดียวเลยก็ว่าได้