นิยามเวกเตอร์ การบวก และ การลบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายธรรมชาติมีหลายชนิด แต่ทั้งหมดแบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ 1) ปริมาณที่เป็น เวกเตอร์ (Vector) ซึ่งเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด (Displacement), แรง (Force), ความเร็ว (Velocity) และ ความเร่ง (Acceleration) และ

โครงสร้างของจำนวนจริง-คณิตศาสตร์

จำนวนจริง ( Real Numbers ) ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ 1) จำนวนตรรกยะ (Rational Numbers) คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เมื่อเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มและ “ส่วนมีค่าไม่เท่ากับ 0 ”

[เฉลย คณิต PAT 1 ปี 64] : ตอนที่ 10 :(ข้อสอบแนวใหม่) แนว กราฟจำนวนเชิงซ้อน : ติวคณิตกับพี่อุ๋ย

เฉลยข้อสอบคณิต#PAT1 ปี 64 #ข้อสอบแนวใหม่ น้องๆที่#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และกังวลถึง#ข้อสอบเปลี่ยนแนว สบายใจได้เลย เพราะ พี่อุ๋ย คัดข้อสอบเฉพาะ ข้อที่น่าสนใจและควรรู้ก่อนสอบ มาเฉลยให้โดยละเอียด

ความรู้ Preposition ( คำบุพบ) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Preposition ( คำบุพบท) คือ คำที่ใช้แสดงสถานที่ ตำแหน่ง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา ลักษณะ และความสัมพันธ์ คำบุพบทในภาษาอังกฤษอาจเป็นคำคำเดียว เช่น at, between, from สองคำ เช่น next to, out of, across

มารู้จักกับทางเลือกการลงทุนในสินค้าแบรนด์เนม ในหุ้น luxury brand

HERMES INTERNATIONAL SCA หรือ HERMES นั่นเอง จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นฝรั่งเศส ตัวย่อที่ใช้ซื้อขายจะเรียกว่า “HRMS”

สกุลเงิน Cryptocurrency มีอะไรบ้าง?

Bitcoin หรือ “บิตคอยน์” เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เก่าแก่ที่สุด โดยมีอายุกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งความสำเร็จของ Bitcoin นำไปสู่การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมาย ของ Cryptocurrency ซึ่งปัจจุบันมีสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 10,000 สกุลแล้ว แม้ว่า Cryptocurrency เกือบทั้งหมดจะทำงานบนพื้นฐานของการ “กระจายศูนย์” ซึ่งไม่มีใครควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีความโปร่งใสมาก แต่สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในการเทรด มีอยู่เพียง “หลักสิบ” เท่านั้น ซึ่งตัวที่เป็นที่นิยมได้แก่

เทคนิคการขจัดอีโก้ของตัวเอง-สำหรับวัยเรียนรู้

 ทุกคนต่างก็มี “อีโก้” (Ego) อยู่ ในตัวเองกันแทบทั้งสิ้น แต่จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระบบความคิดของแต่ละคน ซึ่งหลายครั้งที่ความเป็นคนมีอีโก้สูงนี่แหละ ที่ทำให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวรู้สึกเอือมระอากับสิ่งที่คุณคิดและปฏิบัติได้ ฉะนั้นบางทีคุณก็ต้องลดความเป็นตัวของตัวเองออกไปบ้าง เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เอาเป็นว่าวันนี้เรามีเทคนิคการขจัดอีโก้แบบง่ายๆ

วิชาสิ่งมีชีวิตกับระบวนการดำรงชีวิต-การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของสิ่งมีชีวิต-ชีววิทยา

การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของสิ่งมีชีวิต     โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากมายมหาศาลมาอยู่ร่วมกันเป็นระบบเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยสภาพ