ความรู้ Preposition ( คำบุพบ) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Preposition ( คำบุพบท) คือ คำที่ใช้แสดงสถานที่ ตำแหน่ง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา ลักษณะ และความสัมพันธ์ คำบุพบทในภาษาอังกฤษอาจเป็นคำคำเดียว เช่น at, between, from สองคำ เช่น next to, out of, across

วลีเด็ดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจ้างจากผู้ประกอบการ และการทำงานในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก

หลักการเติม s, ing, ed ที่ท้ายคำกริยา-ภาษาอังกฤษ

การเติม s ที่ท้ายคำกริยา อยู่ในโครงสร้างของ tense ใด คำตอบคือ Present Simple Tense ครับ ลองไปดูหลักการเติมกันเลยครับ

เรียนออนไลน์ VS ในเรียนห้อง แบบไหนดีกว่า

ข้อดีของการเรียนในห้อง เป็นการเรียนการสอนแบบซึ่งหน้า – มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นเนื่องจากมีอาจารย์ยืนสอนอยู่ข้างหน้า

ตัวอย่าง Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี

ตัวอย่าง Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี ในข้อสอบ Phrasal verb ที่มักเจอบ่อยๆ

การใช้ tense ของคำกริยาใน If clause หรือ tense ของคำกริยาใน Main clasue

ประโยคเงื่อนไข ประโยคเงื่อนไขจะถูกใช้เพื่อบอกให้ทราบว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว หรือจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น  หรือสิ่งใดที่เราปรารถนาอยากให้เกิดขึ้น ในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไขส่วนใหญ่จะใช้

ภาษาอังกฤษ-คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed และ -ing

คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed และ -ing คำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกบางคำเมื่อเติม -ed และ -ing ข้างท้าย จะกลายเป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งท่านผู้อ่านมักพบเห็นหรือได้ยินบางคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ใช้กันผิดบ่อยๆ ฉะนั้น จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวนี้ให้เข้าใจ