รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ (Medical Examination)

รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ (Medical Examination) สุขภาพนั้นคือสิ่งสำคัญเพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังเอา และทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าสุขภาพของเรานั้นดี? หนึ่งในไม่กี่วิธีที่นิยมทำกันคือการตรวจสุขภาพประจำปี (Medical Examination) บางที่อาจใช้คำว่า Medical Checkup