สอนดีมากๆครับ พีโมตลกดีครับ ไม่เครียด

PC01 ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวฯ (PAT3)