ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

พืช GMO หรือ พืชดัดแปรพันธุกรรม คืออะไร

GMO  ย่อมาจาก Genetically Modified Organism หมายถึง จุลินทรีย์พืชและสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม โดยใช้หลักการและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการตัดต่อและปลูกถ่ายยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งหรือชนิดเดียวกัน และยีนที่ถูกถ่ายทอดไปนั้นสามารถทำงานสร้างโปรตีนได้เช่นเดิม ดังนั้นการถ่ายยีนจึงทำให้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับยีนนั้นเข้าไปสามารถแสดงลักษณะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ พืชที่ได้รับการถ่ายยีนเข้าไป เรียกว่า พืชตัดต่อยีน (Transgenic plant) และสัตว์ที่ได้รับการถ่ายยีนเข้าไปเรียกว่า สัตว์ตัดต่อยีน.

เนื้อเยื่อพืช plant tissue

1. เนื้อเยื่อเจริญ (Meristem tissue) เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสอยู่ตลอดเวลา แต่ละเซลล์ในเนื้อเยื่อนี้เรียกว่า เซลล์เริ่มต้น (initial cell) มักพบที่บริเวณปลายยอด และปลายรากของพืช

คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด

16 คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทย ที่ดีที่สุด ซึ่งมีสถาบันผลิตแพทย์ 16 แห่งจากทั้งหมด 22 แห่ง โดยไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้ง สรพ. และ สมพ.

อินเตอร์เน็ต จาก ดาวเทียม พร้อมให้บริการในปี 2563

โครงการ Starlink อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมโดยบริษัท SpaceX ได้ทดสอบใช้งานจริงและพร้อมให้บริการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในกลางปี 2563

ดวงอาทิตย์ (The Sun)

   ดวงอาทิตย์ (The Sun) คือดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ล้านกิโลเมตร หรือ 109 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางโลก อยู่ห่างจากโลก 149,600,000 กิโลเมตร หรือ 1 หน่วยดาราศาสตร์ (AU)  ดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าโลก 333,000 เท่า แต่มีความหนาแน่นเพียง 0.25 เท่าของโลก เนื่องจากมีองค์ประกอบเป็นไฮโดรเจน 74% ฮีเลียม 25% และธาตุชนิดอื่น 1% 

เทคนิคการอ่านหนังสือแบบนักเรียนญี่ปุ่น

มีสมาธิจดจ่อ ทำอะไรทำทีละอย่าง เชื่อว่าอาการนี้ใครหลายๆคนในยุคนี้ก็เป็นกัน นั่นคือ ไม่สามารถทำอะไรทีละอย่างได้ กระวนกระวายตอนที่มือถือห่างตัว ต้องทำนู่นทำนี่ไปด้วยหลายอย่างแม้

การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS สำหรับ ม.6

การเตรียมตัวสอบของเด็ก ม.ปลาย เมื่อค้นหาตนเองเจอแล้ว ค้นหาข้อมูลคณะที่สนใจจะเรียนได้แล้ว มาถึงการวางแผนเตรียมสอบ TCAS โดยน้อง ๆ ในแต่ละระดับชั้น ต้องวางแผนว่าจะอ่านหนังสือสอบอย่างไรดี ต้องไปเรียนพิเศษตอนไหน หรือควรจะเก็บเนื้อหาให้หมดและตะลุยโจทย์ตอนไหน ในขั้นตอนการวางแผนสอบนั้น พี่วีวี่แบ่งเป็นสองระดับชั้นด้วยกัน คือ สำหรับเด็ก ม.4 – ม.5 และสำหรับเด็ก ม.6