ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ประโยชน์ของน้โซดา

ประโยชน์ของโซดา 1. แก้ท้องอืด ท้องผูก : น้ำโซดานั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง ท้องอืดจากอาหารไม่ย่อยได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น อาการท้องผูกเป็นอีก

การสำรวจดาวอังคาร

นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า การค้นพบครั้งสำคัญนี้มาจากการใช้ข้อมูลการสำรวจของอุปกรณ์เรดาร์มาร์ซิส(MARSIS) บนยาน “มาร์ส เอ็กซ์เพรส” ของสำนักงานอวกาศยุโรป (หรือ ESA) ซึ่งโคจรอยู่รอบดาวอังคาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2546

ฟิสิกส์ งาน พลังงาน และ เครื่องกล อย่างง่าย(Simple machine)

งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย ความหมายของงานทางวิทยาศาสตร์ เป็นผลจากการกระทำของแรงต่อวัตถุอย่างต่อเนื่องและทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงกระทำ ดังนั้นการเกิดงานจะต้องมีแรงกระทำและระยะทางการเคลื่อนที่เกี่ยวข้องเสมอ งาน (work)

ฟิสิกส์สมัยใหม่ ( Modern physics)

  ไอน์สไตน์มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในความสอดคล้องกลมกลืนโดยตัวของมันเองของธรรมชาติ   และความสนใจอย่างจริงจังตลอดช่วงชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการวิทยาศาสตร์ก็คือ  การค้นหารากฐานร่วมของวิชาฟิสิกส์

ยาพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ใกล้ตัว

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยได้สะสมความรู้และภูมิปัญญาของพืชท้องถิ่นมานานนับร้อยปี พืชท้องถิ่นหลายร้อยชนิดมีถิ่นอาศัยตามป่าธรรมชาติ พืชหลายชนิดได้ถูกใช้เป็นยารักษาโรคตามตำรับหมอพื้นบ้านซึ่งทุกหมู่บ้านมีผู้รู้เรื่องพืชพันธุ์ การนำมาใช้ทำยา ผู้รู้เหล่านี้ถูกเรียกว่า “หมอยา หรือ หมอพื้นบ้าน” ซึ่งเก็บรักษาพืชเหล่านั้นไว้ มีตำรายาสำหรับรักษาโรค ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

เรียนรู้เรื่องปรัชญากับวิทยาศาสตร์

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์  หมายถึง  การค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลก      ทั้งปรัชญาและวิทยาศาสตร์ต่างก็ใช้วิธีการไตร่ตรอง  (Methods  of  reflection)   ในการค้นหาความจริงของโลกและชีวิต  เช่น  วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งข้อมูลของปรัชญา    ดังนั้นปรัชญาในแต่ละยุคสมัยก็จะสะท้อนให้เห็นทัศนคติวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนั้น    ปรัชญามีส่วนทำให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้น    เมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าก็ทำให้ปรัชญามีความก้าวหน้าขึ้น

โครงสร้างของระบบคณิตศาสตร์

โครงสร้างของคณิตศาสตร์          คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอันมาก มนุษย์เริ่มเรียนรู้แนวทางคณิตศาสตร์จากสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติแล้วนำไปสู่การสรุปเป็นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์โดยตรงมักจะเข้าใจว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของตัวเลขและการคำนวณเท่านั้น ซึ่งที่จริงแล้วคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่หมายรวมไปถึงการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลด้วย คณิตศาสตร์นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

ประโยชน์ของมะละกอสุก

มะละกอ ผลไม้ที่สามารถทานได้ทั้งดิบและสุก ซึ่งก็มีรสชาติอร่อย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทานแบบสดๆ นำมาทำส้มตำ หรือเป็นส่วนประกอบของอาหารก็ตาม และนอกจากการนำมาใช้ประโยชน์แล้ว มะละกอก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่จะช่วยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงและต้านโรคร้ายได้อีกด้วย โดยประโยชน์ของมะละกอก็มีดังนี้