ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ทฤษฎีเบื้องต้น (Basic theory) – สถิติทั่วไป

ทฤษฎีเบื้องต้น (Basic theory) สถิติคืออะไร : ผู้เขียนเองจำไม่ได้ว่า เคยได้เจอคำจำกัดความนี้ที่ไหนหรือไม่เพราะเท่าที่ทราบ ก็ไม่เคยมีคำบัญญัติเกี่ยวกับความหมายของคำว่า สถิติ ไว้ตายตัว ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินคำว่า

การสร้างภูมิคุ้มกันในแต่ละช่วงวัย

เริ่มสงสัยแล้วใช่หรือไม่ ว่าทำไมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจึงเน้นย้ำให้เราทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง แล้วสงสัยอีกหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหากภูมิคุ้มกันถดถอยลง

โปรแกรมบีบอัดไฟล์ WinRAR

WinRAR คืออะไรWinRAR คือ โปรแกรมที่มีหน้าที่ เอาไว้ บีบย่อ ไฟล์ (File) เช่นเดียวกับ โปรแกรม Winzip แต่พิเศษกว่า Winzipคือ โปรแกรม WinRAR สามารถที่จะ ทำการบีบข้อมูลนามสกุล .ZIP  หรือจะเป็น .RAR ได้ อีกทั้งยังคลายไฟล์นามสกุล .ARJ , .CAB , .LZH , .ACE , .TAR , .GZ , .UUE ได้ ช่วยให้ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการส่งต่อไปยังผู้ใช้อื่นๆ

มุมและสมบัติของมุม-คณิตศาสตร์

รู้ไหม? มุมเกิดจากอะไร             มุม เกิดจาก รังสีหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน จุดนี้เรียกว่า จุดยอดมุม และรังสีหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นเรียกว่า แขนของมุม

สรุปเรื่อง แรงดันของอากาศ-ฟิสิกส์

อากาศเป็นสิ่งที่มีตัวตน มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ น้ำหนักของอากาศมีแรงกดหรือแรงดัน อนุภาคของอากาศ เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ และตลอดเวลาในทุกทิศทาง โดยจะเคลื่อนที่ชนกันเองและชนกับวัตถุต่าง ๆ ที่ล้อมรอบ ทำให้เกิดแรงดัน รอบทิศทาง เรียก แรงดันอากาศ เช่น ถ้าเป่าลูกโป่ง อากาศที่เข้าไปด้านในจะดันลูกโป่งให้พองออกและมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน อากาศที่อยู่ภายนอกก็ออกแรงดันลูกโป่งทุกทิศทางด้วยเช่นกัน เป็นต้น

ใครจำเป็นต้องใช้ Github และ เอาไว้ทำอะไร?

Github คืออะไร ในบทความที่แล้วเราได้รู้แล้วว่า Git คืออะไร สำคัญอย่างไร ที่นี้ถ้าเคยได้ยิน Git อยู่แล้ว ก็คงต้องได้ยิน Github ด้วย เราจะมาดูกันว่าแล้ว Github คืออะไร ต่างจาก Git อย่างไร

แรงเสียดทาน (Friction)-ฟิสิกส์ ม.ปลาย

แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน (friction) เป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหนึ่งพยายามเคลื่อนที่ หรือกำลังเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุ เนื่องจากมีแรงมากระทำ มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

มารู้จักฮาวานาเมืองหลวงของสาธารณรัฐคิวบา (Republic of Cuba)

Havana ฮาวานา หรือลาอาบานา (La Habana) อยู่ตรงไหนของมุมโลก ฮาวานาเป็นเมืองหลวงของประเทศคิวบา(Cuba) หรือสาธารณรัฐคิวบา คิวบาเป็นประเทศเกาะขนาดใหญ่ทางแถบอเมริกากลาง ด้านบนติดกับสหรัฐอเมริกาทางรัฐฟลอริด้า ส่วนรอบข้างๆนั้นจะเป็นประเทศเม็กซิโก เฮติ หมู่เกาะเคย์แมน และหมู่เกาะบาฮามาส เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับคาบสมุทรใหญ่ คือ ทะเลแคริบเบียน มหาสมุทรแอทแลนติกเหนือ และอ่าวเม็กซิโก