ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

เทคโนโลยีการส่องกล้อง (Gut probe in a pill)

เทคโนโลยีการส่องกล้อง (Gut probe in a pill) การส่องกล้องในปัจจุบันนั้นค่อนข้างวุ่นวาย ซึ่งโดยปกติคุณหมอจะให้ส่องก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น และที่สำคัญยังใช้ไม่ได้กับเด็กทารกหรือเด็กตัวเล็ก ๆ เพราะต้องวางยาสลบ

แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนที่ 1 

ส่วนที่ 1   แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ให้วง     ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

วิธีเปลี่ยน active เป็น Passive voice

การเปลี่ยนจาก Active voice เป็น Passive voice เพื่อช่วยให้การเขียนและวิธีสื่อสารของคุณนั้นมีประโยชน์มากขึ้น อย่ามัวรอช้ากับบทความที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งได้ไม่ยาก

ภาษาอังกฤษ การใช้ Object Noun Clauses ในประโยค

การใช้ Object Noun Clauses ในประโยค ความนำ คำในภาษาอังกฤษจะมีหน้าที่ที่ชัดเจนของตัวเองว่ามันทำหน้าที่ใดในประโยค หน้าที่ของคำนี้เรียกว่า Parts of Speech ซึ่งมี 8 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

ซอฟท์แวร์ คืออะไร (Software) ?

ซอฟต์แวร์(Software) หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “โปรแกรม” ก็ได้ ซึ่งหมายถึงคำสั่งหรือชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เราต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรก็เขียนเป็นคำสั่งที่จะต้องสั่งเป็นขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียดและครบถ้วนก็จะเรียกว่า นักเขียนโปรแกรม (Programmer) สำหรับการเขียนโปรแกรมดังกล่าวใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ หรือหมายถึง ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาเบสิก ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล เป็นต้น โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาก็จะนำไปใช้ในงานเฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรมสต็อกสินค้าคงคลัง โปรแกรมคำนวณภาษี โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

oftware (ซอฟต์แวร์) เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่เราไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้โดยตรง เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรม (Program) ที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าใจกันได้