ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นในอดีตปัญหาเรื่องความสมดุลย์ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั้น มีชีวิตอยู่ใต้อิทธิพลของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถปรับดุลย์ของตัวเองได้

โรงเรียนแห่งความรู้ในอนาคต

ผู้เข้ารับการอบรมจะมีโอกาสพูดคุยกับนักคิด นักวิชาการ นักเปลี่ยนแปลงทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นการบ่มเพาะความคิด และนักเรียน นักศึกษาสามารถไปต่อยอดความคิดสร้างองค์ความรู้ด้านตนเอง โดยผู้เข้าร่วมต้องมีการทำโปรเจกท์ที่จะได้เห็นแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมจากมุมมองของผู้นำทุกคน ผ่านการเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเด็กจะได้รู้ว่าต้องการอะไร เสนออย่างไร และจะสร้างอะไรแก่ประเทศไทย

เทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

สำรวจผู้นำด้าน IT จากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก โดยในรายงานนี้ได้สรุป 10 ประเด็น ที่ผู้นำไอทีส่วนมากให้ความสนใจในปีนี้ ดังนี้

น้องที่จะสอบเข้าแพทย์ควรได้อ่าน

– หมอเรียน 6 ปี จะได้จบเป็นแพทย์มีคำนำหน้า นายแพทย์ แพทย์หญิง – ปีแรกเรียนคณะวิทย์ ปี 2-3 เรียนชั้น preclinic ปี 4-6 เรียนชั้น clinic – ปี 1 ยังใช้ทักษะคล้ายๆตอนม.ปลายอยู่บ้าง เรียนไป ทำกิจกรรมไป – ปี 2 น้องจะได้เรียนศาสตร์ที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ ศัพท์แพทย์ ภาษากรีก ลาติน เป็นพันๆคำในช่วงเวลา 1 ปี ส่วนใหญ่เป็นการท่องจำ ไม่ต้องไบรท์มากแต่ต้องขยัน สม่ำเสมอ ใจต้องรัก เพราะต้องอยู่กับกลิ่นฟอร์มาลีนตลอดปี – ปี 3 เรียนโรค เชื้อต่างๆ ร่างกายมนุษย์ที่ผิดปกติ ท่องจำเป็นหลักเหมือนเดิม คนที่สอบได้เกรดสูงๆ อาจจะไม่ใช่คนที่ได้คะแนนสูงตอนสอบเข้าก็ได้ เพราะรูปแบบการเรียนต่างออกไป – ปี 4-6 คือการทำงาน ต้องใช้ EQ มากกว่า…

10 อาชีพมาแรงในปี 2020

2020 กันดู เผื่อน้องๆ จะได้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้ แล้วเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจให้กับตัวเอง. แนะนำ 10 อาชีพมาแรงในปี 2020

TOP 10 แบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกจาก Interbrand

ผลสำรวจของ Interbrand แบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2019 (Interbrand’s Best Global Brands 2019) โดยใน 10 อันดับแรก เป็นแบรนด์มาจากฝั่งอเมริกาและยุโรป 8 ราย ส่วนฝั่งเอเชียมี 2 ราย

เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง วัน เดือน ปี

 มาเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองกัน วัน ภาษาเกาหลี วันจันทร์ 월요일 (วอลโยอิล) วันอังคาร 화요일 (ฮวาโยอิล) วันพุธ 수요일 (ซูโยอิล) วันพฤหัสบดี 목요일 (โมกโยอิล) วันศุกร์ 금요일 (คือมโยอิล) วันเสาร์ 토요일 (โทโยอิล) วันอาทิตย์ 일요일 (อิลโยอิล) เดือน ภาษาเกาหลี มกราคม 일월 (อิลวอน) กุมภาพันธ์ 이월 (อีวอล) มีนาคม 삼월 (ซัมวอน) เมษายน 사월 (ซาวอล) พฤษภาคม 오월 (โอวอล) มิถุนายน 유월 (ยูวอล) กรกฎาคม 칠월 (ชิลวอน) สิงหาคม 팔월 (พัลวอน) กันยายน 구월 (คูวอล) ตุลาคม 시월…