ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ทำไมคนเราต้องแก่? (ในมุมมองนักวิทยาศาสตร์)

ทำไมเราต้องแก่ลง? (Mechanism of Aging) การทำงานของต่อมไร้ท่อและอวัยวะต่างๆของมนุษย์จะค่อยๆลดลงขณะที่เราอายุมากขึ้น พร้อมๆกับอาการที่บ่งบอกถึงความชราภาพของเรา อาทิ สมรรถภาพที่ถดถอย อารมณ์หงุดหงิดง่าย ผิวพรรณเหี่ยวย่น ขณะที่ HGH ลดลง จะเร่งให้กระบวนการแก่ตัวของร่างการเกิดเร็วขึ้น เห็นได้ชัดว่า HGH สำคัญมากต่อสุขภาพพลานามัยของคนชรา

โปรแกรมทางคณิตศาสตร์

โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ใกล้ตัวมากที่สุด           เชื่อหรือไม่ว่า จริง ๆ แล้ว เราอาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์อยู่เสมอๆ โดยไม่รู้ตัว ใช่แล้ว ผู้เขียนกำลังพูดถึงเครื่องคิดเลขที่เราใช้กันอยู่บ่อย ๆ นี่แหละ นอกจากนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น ก็มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เราใช้กันอยู่บ่อย ๆ อย่างโปรแกรม  Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่เราคุ้นเคยนั่นเอง

ประเภทของ Malware ที่กวนใจ บนคอมพิวเตอร์ ของเรา

Malware (มัลแวร์) หรือ Malicious Software คือโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบัน Malware ถูกแบ่งประเภทออกได้มากมายหลากหลายประเภทตามลักษณะพิเศษของแต่ละชนิดเช่น  Computer Virus, Worms, Trojan house, Spyware เป็นต้น

อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นอย่างไร

ปี ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512)  จาก โครงการ ARPANET : Advanced Research Projects Agency Network ซึ่งเป็นเครือข่ายทดลองตั้งขึ้นเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยของทหาร ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense หรือ DOD) กับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ

สุริยุปราคา จันทรุปราคา

สุริยุปราคา (Solar Eclipse) สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวงหรือบางส่วน ทำให้คนบนโลกสังเกตเห็นเงามืดมาบดบังดวงอาทิตย์ สุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเฉพาะวันเดือนมืด (แรม 15 ค่ำ หรือ ขึ้น 1 ค่ำ) เนื่องจากเป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างโลก และดวงอาทิตย์ ถ้าดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์หมดทั้งดวง เรียกว่า สุริยุปราคาเต็มดวง (total eclipse) แต่ถ้าดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้บางส่วน เรียกว่า สุริยุปราคาบางส่วน (partial eclipse)

ท่า “โยคะ”เบิร์นไขมัน เล่นยังไงให้ ลดน้ำหนักชำระโรค

โยคะ คือ การฝึกฝนร่างกายและจิตใจ ด้วยชุดท่าที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายประกอบกับการหายใจ ทำให้เกิดสมาธิและความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการฝึกฝนเพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล

สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)

1. สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)           นิยาม สมการไดโอแฟนไทน์ (Diophantine equations) คือ สมการพหุนาม ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมีผลเฉลยเป็นจำนวนเต็ม

จีโนม (Genome)

จีโนม (genome) เป็นคำใหม่คำหนึ่งของสาขาวิชาพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยายุคใหม่ หมายถึง ข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องประกอบด้วยสารพันธุกรรม โดยอาจอยู่ในรูปของดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ สำหรับเก็บรหัสเพื่อใช้ในการสร้างโปรตีนต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง (ได้แก่สัตว์และพืช) โดยนับรวมทั้งส่วนที่เป็นยีนและส่วนที่ไม่มีการถอดรหัสด้วย คำว่าจีโนมนี้ใช้ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1920 โดย ฮันส์ วิงค์เลอร์ ศาสตราจารย์ด้านพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับอ็อกซ์ฟอร์ดเสนอว่า คำนี้มาจากการผสมระหว่างคำว่า ยีนกับโครโมโซม

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่อนที่แบบวงกลม วัตถุ ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม บนระนาบใดๆ อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่งของวัตถุจะคงที่หรือไม่ก็ได้ แต่ความเร็วของวัตถุไม่คงที่แน่นอน เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนทิศาทางของการเคลื่อนที่ ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อวัตถุที่มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แสดงว่า วัตถุนี้ต้องมีองค์ประกอบของแรงมากระทำในทิศทางที่ตั้งฉากกับเส้นทางการ เคลื่อนที่ด้วย และกรณีที่การเคลื่อนที่มีอัตราเร็วไม่คงที่ แสดงว่าต้องมีองค์ประกอบของแรงในทิศทางที่ขนานกับแนวการเคลื่อนที่