ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ในภาษา C

เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C      การดำเนินการในการเขียนโปรแกรมภาษา C มีอยู่ 3 ประเภท  คือ  การคำนวณทางคณิตศาสตร์  การดำเนินการทางตรรกศาสตร์  และการเปรียบเทียบ  ซึ่งการดำเนินการแต่ละประเภทจะมีเครื่องหมายที่ต้องใช้เพื่อเขียนคำสั่งสำหรับการดำเนินการประเภทนั้น ๆ ดังรายละเอียด

สารละลายกรด เบสในชีวิตประจําวัน

สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต *ตัวอย่างสารละลายกรดในชีวิตประจำวันและในสิ่งแวดล้อม   มีดังต่อไป

กระสวยอวกาศ – เทคโนโลยีอวกาศ

กระสวยอวกาศ จรวดเป็นอุปกรณ์ราคาแพง เมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศแล้วไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ การส่งจรวดแต่ละครั้งจึงสิ้นเปลืองมาก นักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาแนวคิดในการสร้างยานขนส่งขนาดใหญ่ที่สามารถเดินทางขึ้นสู่อวกาศแล้วเดินทาง

กลางวันและกลางคืน ฟิสิกส์ด้านดาราศาสตร์

กลางวันกลางคืน โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน ด้านที่หันรับแสงอาทิตย์เป็นกลางวัน ด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นกลางคืน

มลพิษทางอากาศจากน้ำมันเชื้อเพลิง

ผลกระทบจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ผลกระทบจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง             ผลของการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

รู้จักแก๊สโซลีน(Gasoline) หรือน้ำมันเชื้อเพลิง

แก๊สโซลีนหรือน้ำมันเชื้อเพลิงคืออะไร  น้ำมันเบนซินหรือก๊าซโซลีน (Gasoline) เป็นเชื้อเพลิงที่ระเหยได้ง่าย ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่น โดยกลั่น หรือ ตัดเอาส่วนที่เบาพอเหมาะจาก

เรื่อง ความน่าจะเป็น : การจัดหมู่ (Combination) คณิตศาสตร์ ม.6

การจัดหมู่ (Combination) ได้กล่าวมาแล้วว่าการเรียงสับเปลี่ยนเป็นการจัดของโดยถือลำดับเป็นสำคัญ  และวิธีจัดหมู่เป็นการเลือกของโดย