ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

แนวคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Decomposition) การพิจารณารูปแบบ (Pattern Recognition)  การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) ในบทเรียนนี้จะกล่าวเพียง การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Decomposition) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเรียนเพื่อรอบรู้ ( Mastery Learning )

การเรียนเพื่อรอบรู้ ( Mastery Learning ) ความหมายของการเรียนเพื่อรอบรู้ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนเพื่อรอบรู้ ซึ่งสามารถนิยามได้ว่า การจัดการเรียนเพื่อรอบรู้ หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการให้ผู้เรียนทุกคน

ปรับแนวคิดเพื่อสมดุลชีวิตกับการทำงานและการเรียน(Work Life Balance)

การให้ความสำคัญกับชีวิตด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงานหนักเกินไป สุขภาพที่ถดถอย

การความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence)

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง      ความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงคุณสมบัติที่นักพูดทุกคนจำเป็นต้องมีเท่านั้น แต่ยังเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในเกือบทุกเรื่องของการดำรงชีวิต

ภาวะเป็นพิษจากพืช-ชีววิทยา

ภาวะเป็นพิษจากพืช พืชพิษ คือพืชที่ประกอบด้วยสารพิษ หรือผลิตสารพิษในปริมาณที่มากพอที่จะก่อให้เกิด อันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ได้ อันตรายที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงต่างกัน อาจถึงขั้นเกิดโรค, พิการ หรือเสียชีวิต พืชบางชนิดเกิดพิษเพียงระยะเวลาสั้น ถ้าได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง ร่างกายก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้

การสื่อสารข้อมูล(DataCommunications)

การสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคแรก ๆ จะพัฒนามาเป็นช่วง ๆ เริ่มตั้งแต่การนำส่งข้อมูลสำหรับการประมวลผลโดยคน การประมวลผลจึงเป็นแบบกลุ่ม (Batch)

การทำงานของเข็มทิศ ( compass ) – เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

  ถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณหลงอยู่ในป่าแล้วหละก็ โอกาสที่คุณจะหลุดออกมาจากป่านั้นได้นั้นได้ อาจจะมาจากแค่เข็มทิศเล็กๆเพียงอันเดียวเท่านั้น เข็มทิศ(Compass) จะหมุนและชี้ไปทางทิศเหนือตลอด ตามแรงดูดจากสนามแม่เหล็กโลก ทำให้เราสามารถที่จะหาทิศทางด้านอื่นๆที่สอดคล้องกันได้ต่อมา โดยเข็มทิศจะมีเข็มแม่เหล็กขนาดเล็กที่สามารถหมุนได้อย่างอิสระอยู่ภายใน เข็มแม่เหล็กขนาดเล็กนั้นเองจะเป็นตัวที่ตอบสนองกับแรงดูดจากขั้วแม่เหล็กของโลก

การที่นำ้ทะเลเค็ม และ เปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืด ดึงน้ำดื่มจากอากาศ

การที่นำ้ทะเลเค็ม    เหตุผลที่นำทะเล “เค็ม” เพราะน้ำฝนได้ชะล้างสารละลายจำพวกเกลือและแร่ธาตุต่าง ๆ ไหลไปตามแม่น้ำลำธาร แล้วไหลไปสะสมไว้ในทะเล เมื่อน้ำทะเลระเหย สารละลายต่าง ๆ ก็มิได้ระเหยขึ้นไปด้วย ในท้องทะเลจึง

ประวัติกางเกงยีนส์ และ ตำนานกางเกงยีนส์ Levi’s

ประวัติกางเกงยีนส์ ยีนส์มีกำเนิดมาหลายร้อยปีแล้วอย่างที่ตั้งข้อสงสัยจริง ๆฝรั่งเรียกยีนส์ว่า บลูยีนส์ (Blue  Jeans) เพราะยีนส์มีสีโทนน้ำเงินมาแต่กำเนิด  ไม่ได้มีสีต่าง ๆ ให้เลือกอย่างในปัจจุบัน

ความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อความสุขที่ยั่งยืนภูมิคุ้มกันทางใจ

ลูกจะค่อยๆ ซึมซับความรัก ความหวังดี ความห่วงใยซึ่งกันและกันที่คุณพ่อคุณแม่แสดงออกได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ เลยนะคะ เพียงคุณพ่อคุณแม่สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวด้วยวิธีดังต่อไปนี้