ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

มาแรง Flash Express รู้จักับยูนิคอร์นรายแรกของไทย

“แฟลช กรุ๊ป” บริการขนส่งที่ก่อตั้งโดย “คมสันต์ ลี” นักธุรกิจหนุ่มวัย 29 ปีจากเชียงราย ประกาศปิดดีลระดมทุนรอบล่าสุดได้จาก Buer Capital และ SCB 10X  พร้อมด้วย eWTP -OR-เดอเบล- กรุงศรี ฟินโนเวต ลงเพิ่ม ซีรีย์ E มูลค่ารวมกว่า 4,700 ล้านบาท คว้าตำแหน่ง “ยูนิคอร์น” สตาร์ทอัปไทยรายแรก

Nano-diamond battery แบตเตอรี่ เปลี่ยนโลก โดยไม่ต้องชาร์จ

แบตเตอรี่เปลี่ยนโลก ใช้งาน 28,000 ปีแบตเตอรี่ เปลี่ยนโลก โดยไม่ต้องชาร์จ Nano-diamond battery ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตจากกากนิวเคลียร์ โดยแก่นของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเกิดจากความคิดที่ว่า จะนำกากของนิวเคลียร์มารีไซเคิลทำอะไรได้บ้าง นอกจากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหลายสิบปี ก่อนจะสามารถนำออกมาสูธรรมชาติภายนอกได้ ซึ่งทั่วโลกนั้นมีกากนิวเคลียร์อยู่จากนวน 34 ล้านลูกบาศเมตร

หนี้สินหมุนเวียน คืออะไร และ การปลุกฝังให้รู้คุณค่าของการใช้เงิน

หนี้สินหมุนเวียน การไม่มีหนี้สิน เป็นลาภอันประเสริฐสุด ไม่ต้องมี หนี้สินหมุนเวียน ที่ต้องมีภาระผูกพันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ไม่ต้องแบกภาระอันหนักหน่วง แต่ด้วยความจำเป็น และเหตุผลในการดำรงชีวิตของแต่ละคนแล้วนั้น การกู้เงินจึงเป็นทางออกเดียวเลยก็ว่าได้

มารู้จักกับทางเลือกการลงทุนในสินค้าแบรนด์เนม ในหุ้น luxury brand

HERMES INTERNATIONAL SCA หรือ HERMES นั่นเอง จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นฝรั่งเศส ตัวย่อที่ใช้ซื้อขายจะเรียกว่า “HRMS”

สกุลเงิน Cryptocurrency มีอะไรบ้าง?

Bitcoin หรือ “บิตคอยน์” เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เก่าแก่ที่สุด โดยมีอายุกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งความสำเร็จของ Bitcoin นำไปสู่การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมาย ของ Cryptocurrency ซึ่งปัจจุบันมีสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 10,000 สกุลแล้ว แม้ว่า Cryptocurrency เกือบทั้งหมดจะทำงานบนพื้นฐานของการ “กระจายศูนย์” ซึ่งไม่มีใครควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีความโปร่งใสมาก แต่สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในการเทรด มีอยู่เพียง “หลักสิบ” เท่านั้น ซึ่งตัวที่เป็นที่นิยมได้แก่

เทคนิคการขจัดอีโก้ของตัวเอง-สำหรับวัยเรียนรู้

 ทุกคนต่างก็มี “อีโก้” (Ego) อยู่ ในตัวเองกันแทบทั้งสิ้น แต่จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระบบความคิดของแต่ละคน ซึ่งหลายครั้งที่ความเป็นคนมีอีโก้สูงนี่แหละ ที่ทำให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวรู้สึกเอือมระอากับสิ่งที่คุณคิดและปฏิบัติได้ ฉะนั้นบางทีคุณก็ต้องลดความเป็นตัวของตัวเองออกไปบ้าง เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เอาเป็นว่าวันนี้เรามีเทคนิคการขจัดอีโก้แบบง่ายๆ

วิชาสิ่งมีชีวิตกับระบวนการดำรงชีวิต-การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของสิ่งมีชีวิต-ชีววิทยา

การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของสิ่งมีชีวิต     โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากมายมหาศาลมาอยู่ร่วมกันเป็นระบบเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยสภาพ

การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของเซลล์ -ชีววิทยา ม.ปลาย

การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของเซลล์ การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของเซลล์      ในสภาวะปกติเซลล์จะสัมผัสกับสารต่าง ๆ หลายชนิดทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งได้แก่ สารละลายที่มีองค์ประกอบของแร่ธาตุต่าง ๆ หรือเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงโดยโครงสร้างที่สำคัญของเซลล์ ที่จะเป็นด่านแรกที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเป็นด่านสำคัญในการรับสารเข้าและขับสารหรือของเสียออกจากเซลล์ คือ เยื่อหุ้มเซลล์

กฎการอนุรักษ์พลังงาน (law of conservation of energy)-ฟิสิกส์

กฎการอนุรักษ์พลังงาน (law of conservation of energy) กล่าวว่า “พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่และไม่สามารถทำให้สูญหายหรือทำลายได้ แต่จะเกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง” ซึ่งในชีวิตประจำวันเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์มากมาย ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากตัวอย่าง ต่อไปนี้