ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

การแก้อสมการและการแยกตัวประกอบของพหุนามทางคณิตศาสตร์

อสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร กับจำนวนใดๆ โดยใช้เครื่องหมาย

อะไรสร้างคอนกรีตสำหรับสร้างบ้าน

คอนกรีต คือวัสดุทางวิศวกรรมที่เกิดจากการผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวในระดับอนุภาคของวัสดุหลาย ๆ อย่าง เช่น ซีเมนต์ หินคลุก ทราย น้ำ เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุที่สามารถจำลองคุณสมบัติความแข็งแรงของหินได้ เรามักจะเห็นคอนกรีตตามพื้นที่ ๆ มีงานก่อสร้าง

รู้เกี่ยวกับยา Remdesivir ความหวังต้านไวรัสโควิด-19

การทดลองดังกล่าว สอดคล้องกับผลการทดลองก่อนหน้า ที่ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ผู้ป่วย 36 จาก 53 รายล้วนมีอาการดีขึ้นหลังได้รับยา และ 25 รายดีขึ้นจนสามารถกลับบ้านได้

โควิด-19 สร้างปรากฏการณ์ Economic shutdown

โควิด-19 นำความหายนะมาสู่ทุกประเทศทั่วโลกพร้อมๆ กัน ต่างจากทั้งปี 2008 ที่เป็นวิกฤตของซีกโลกพัฒนาแล้ว หรือช่วงต้นทศวรรษ 1980 และปี 1997 ที่เป็นวิกฤตของประเทศตลาดเกิดใหม่ จนถึงวันนี้การแพร่ระบาดลุกลามไปถึงกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

Libra สกุลเงินดิจิทัลและระบบชำระเงินรูปแบบใหม่

แนวคิดของ Libra อาจจะก่อปัญหาให้กับทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ธนาคาร และนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก เพราะ Libra อาจจะไปทำลายอำนาจผูกขาดของธนาคารกลาง ทำนองเดียวกับที่ Uber หรือ Lyft ทำลายการผูกขาดของสหกรณ์แท็กซี่

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ต่อมารัชกาลที่ ๖ มีพระราชดำริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คือ ไม่รับเฉพาะผู้ที่จะเล่าเรียน เพื่อรับราชการเท่านั้น แต่จะรับผู้ซึ่งประสงค์จะศึกษาขั้นสูงให้ได้เข้าเรียนทั่วถึงกัน และในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการ ซึ่งต่อมาคือ ตึกอักษรศาสตร์ ๑ และปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก

ถ้าถามว่ามหาวิทยาลัยอะไรเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน หลายคนอาจจะมองย้อนกลับไปที่สมัยกรีกโบราณ เมื่อเพลโตตั้งอะคาดีมี (Academy of Athens) ตั้งแต่ประมาณ 387 B.C. แต่จริงๆ แล้วอะคาดีมีของเพลโตไม่ได้ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก แต่ก็ถือว่าเป็นต้นตอที่มาของมหาวิทยาลัยในตะวันตก

ตั้งคำถามที่ใช้สร้างแรงบันดาลใจ..

ตั้งคำถามที่ใช้สร้างแรงบันดาลใจ 1. มีความเชื่ออะไรผิดๆ ที่ฉุดรั้งความเจริญรุ่งของคุณอยู่หรือเปล่า?