ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ประวัติกระเป๋าและกระเป๋าถือ

คศ. 1500 – 1800 : กระเป๋าแขวนและกระเป๋าถือ ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ของอารยธรรมกระเป๋าและกระเป๋าเป็นบทความในชีวิตประจำวันที่ใช้กันโดยทั่วไปทั้งชายและหญิง พวกเขาจำเป็นสำหรับการพกเงินและสิ่งของส่วนตัวอื่น ๆ

22 เมษายน-วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกๆ ปี เป็นวันที่เรามีโอกาสรำลึกถึงสิ่งแวดล้อม และใคร่ครวญว่าเราจะต้องทำอะไรอีก

ฟิสิกส์เรื่อง โมเมนต์ความเฉื่อย (อย่างง่าย)

โมเมนต์ความเฉื่อย {\displaystyle I} สามารถเขียนได้ในรูปของอัตราส่วนระหว่างผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุมระบบกับความเร็วเชิงมุมรอบแกนหมุนหลักของระบบได้ ดังนี้

ฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม (ac) (Circular Motion)

การเคลื่อนที่แบบวงกลม (Circular Motion) เป็นการเคลื่อนที่ที่มีแรงกระทำเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม เรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง ซึ่งแรงต้องมีขนาดพอเหมาะกับอัตราเร็ว

น้ำตาลเทียม (artificial sweetening agent)

น้ำตาลเทียม หรือ สารให้ความหวานที่ใช้แทนน้ำตาล นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า สารให้ความหวานเทียม (artificial sweetening agent) ซึ่งเป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาทางวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติให้รสหวานคล้ายน้ำตาล สามารถนำมาใช้แทนน้ำตาลได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ

มารู้พลังงานทดแทน กับ พลังงานทางเลือกที่ทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบัน 

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ พลังงานทดแทนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามแหล่งที่มาของพลังงาน ได้แก่

เคมีเรื่องของอินดิเคเตอร์ (Indicator)

อินดิเคเตอร์ (Indicator) คือ สารที่ใช้บอกความเป็นกรด-เบส ของสารละลายได้อย่างหนึ่ง สารประกอบที่เปลี่ยนสีได้ที่ pH เฉพาะตัว จะถูกนำมาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้ เช่น ฟีนอล์ฟทาลีน จะไม่มีสีเมื่ออยู่ในสารละลายกรด และจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู เมื่ออยู่ในสารละลายเบสที่มี pH 8.3 ซึ่งสีของอินดิเคเตอร์

อันตรายจากถั่วลิสง

กินถั่วลิสงอย่างไรให้ปลอดภัย ถั่วลิสง จัดเป็นอาหารสากลที่คนทั่วโลกนิยมรับประทาน คนไทยกินถั่วต้ม ถั่วคั่ว ทั้งกินเล่นกินเป็นอาหารแต่ดูเหมือนว่าความร้อนในการปรุงอาจจะไม่ได้ทำให้เราปลอดภัยได้เสมอ

มารู้จัก นาก แมวน้ำ สิงโตทะเล วอรัส และ พยูน แตกต่างกันอย่างไร ?

สัตว์ทั้ง 5 ชนิดนี้ เป็นสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ในบางครั้ง เราก็อาจจะสับสนว่าตกลงมันคือตัวอะไรกันแน่ โดยเฉพาะ แมวน้ำ กับสิงโตทะเล ที่แยกกันแทบไม่ออกเลย