ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ประเภทของซอฟต์แวร์ การแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มหลายแบบ ตามประเภทหลัก ๆ ที่ควรรู้ดังนี้

นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน

อีกทั้งยังมีการเสวนาหัวข้อ “ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน” โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บริษัท แฮนอัพ เน็ทเวิร์ค จำกัด หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมุ่งเป้า และตัวแทนพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัตตานี และนราธิวาส รวมไปถึงการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน อาทิ เทคโนโลยี “ธนาคารน้ำใต้ดิน” เทคโนโลยี “ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก” และเทคโนโลยี “ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบอลลูนด้วยผ้าใบโพลีเอสเตอร์

ประโยชน์จาก Nano Technology

นักวิทยาศาสตร์กล่าวกันว่า Nano Technology ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนั้น อาจมีผลกระทบอย่างมากมายต่อประเทศกำลังพัฒนาได้

สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)

1. สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)           นิยาม สมการไดโอแฟนไทน์ (Diophantine equations) คือ สมการพหุนาม ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมีผลเฉลยเป็นจำนวนเต็ม

แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่

แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่ รง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่

ฟิสิกส์ ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร เรื่อง มอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น (Young’s modulus)

สมบัติเชิงกลของสาร เรื่อง มอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น(Young’s modulus) สมบัติเชิงกลของสาร(ของแข็ง)

ฟิสิกส์ ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร เรื่อง ความเค้น (Stress)

ความเค้น (stress) เป็นสมบัติทางรีโอโลยี (rheological properties) ของวัสดุ ที่แสดงออกเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ

สมบัติเชิงกลของของแข็ง

สมบัติเชิงกลของสารเชิงกลของของแข็ง 1 สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง สภาพยืดหยุ่น (elasticity) คือ สมบัติของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงกระทำและสามารถคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทำ สภาพพลาสติก (plasticity) คือ สมบัติของวัตถุที่มีการเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวร โดยผิววัตถุไม่ฉีกขาดหรือแตกหัก!