ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

สมุนไพรไทยที่ใช้แก้โรคผิวหนัง และแก้อาการคัน

โรคผิวหนัง (Skin Disease) เป็นโรคที่มีลักษณะอาการเป็นผื่น ตุ่ม วงด่างขาว หรือขึ้นเป็นก้อนตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

เรอเกิดจากอะไร?

“เรอ” เป็นคำที่อธิบายถึงปฏิกิริยาของร่างกายในการปล่อยแก๊สที่สะสมอยู่ในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร (Oesophagus) ออกมาทางปาก หลังจากการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่ม โดยหลอดอาหารเป็นท่อทางเดินอาหารที่เชื่อมต่อจากลำคอไปสู่กระเพาะอาหาร

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber threats) คืออะไร

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ การโจมตีทางไซเบอร์มีหลายรูปแบบ เช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (hacking) การสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น

ภาษาอังกฤษดีช่วยได้ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงาน   การออกเสียงยิ่งแตกต่างกันลิบลับ ดังนั้น ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ ลองผสมผสานการใช้ภาษาเข้ากับชีวิตประจำวันของเราดู ค่อย ๆ ฝึกและเรียนรู้ ที่สำคัญ อย่าลืมทดลอง 6 วิธี

มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม RoHS

ทำให้ประเทศต่าง ๆ ออกมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำส่วนประกอบหรือวัตถุสำหรับใช้ในอุปกรณ์ให้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันการกระจายหรือปนเปื้อนแก่ผู้ใช้งาน

การฟังเพลงช่วยขจัดความเจ็บปวดได้

หนึ่งการศึกษาใหม่ในวารสาร Frontiers in Neurology พบว่า เสียงเพลงมีแนวโน้มช่วยลดอาการเจ็บปวดและการอักเสบ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว นับเป็นอีกประตูทางการแพทย์ที่เปิดออกสู่วิธีการใหม่สำหรับการรักษาความเจ็บปวดและลดการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์

ทักษะการเรียนรู้ กับ Bluetooth ในศตวรรษที่ 21

สื่อการสอนถือว่ามีส่วนสำคัญและมีอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลาย การนำสื่อการสอนมาใช้ในห้องเรียนได้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพบริบท ของโรงเรียนที่มีความพร้อม การนำเทคโนโลยีของ Bluetooth มาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21