ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

คนนอนน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพ

นักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียในซานฟรานซิสโก (UCSF) ได้ค้นพบยีนที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการนอนหลับของกลุ่มคนที่เรียกว่า กลุ่มนอนน้อย (short-sleepers) โดยงานวิจัยดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในวารสาร (the journal Neuron) แสดงให้เห็นว่า คนที่มีการกลายพันธุ์ของยีนเดี่ยว (single-letter gene) ดูเหมือนว่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนอนหลับเพียง 6 ชั่วโมง โดยไม่มีผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการอดนอน (sleep deprivation)

AI – ปัญญาประดิษฐ์

AI – ปัญญาประดิษฐ์ AI คืออะไร? AI : Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถใน

ภัยคุกคาม (Threat)

ภัยคุกคาม  ภัยคุกคาม (Threat) หมายถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คุณสมบัติของข้อมูลหรือสารสนเทศในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้าน โดยอาจเกิดจากธรรมชาติหรือบุคคล อาจจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามหากพิจารณาตามความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจแบ่งประเภทภัยคุกคามออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ภัยคุกคามทางกายภาพ และภัยคุกคามทางตรรกะ

San Francisco เมืองแห่งวัยรุ่น ความหวัง และอนาคต สหรัฐอเมริกา USA

‘นิวยอร์ก หรือ ซานฟราน’ คำถามที่ผุดขึ้นมาเมื่อต้องเลือกเมืองสำหรับไปเรียนต่อที่อเมริกา อันที่จริงแต่ละเมืองนั้นมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน แต่วินาทีสุดท้ายของการตัดสินใจ ‘ซาน ฟรานซิสโก’ คือคำตอบสุดท้ายของเรา เมืองที่โอบล้อมด้วยทะเล อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีสะพานโกลเด้นเกท และบ้านสวยดี…ข้อมูลคร่าวๆ คร่าวมากๆ ที่เรารู้เกี่ยวกับซานฟราน เพราะแน่ละว่ารีวิวส่วนมากเน้นไปเมืองนิวยอร์กที่หวือหวากว่านี้มาก แต่ไม่เป็นไร ซานฟรานที่เรารู้

ทะเลดำ (Black Sea)

ทะเลดำ Black Sea เป็นพรมแดนของบุลกาเรีย  โมราเมีย  เตอรกี  และสหภาพโซเวียต  ที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง  ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์  หรือที่เรียกว่าก๊าซไข่เน่า  สารเคมีตัวนี้เกิดมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในทะเลผลิตขึ้นมาก๊าซไข่เน่าเมื่อไปจับกับดินโคลน  หรือทรายชายฝั่ง  จึงทำให้ดินนั้นเป็นสีดำ

ฟิล์มกรองแสง

ประเภทของฟิล์มกรองแสง 1. ฟิล์มย้อมสี (Dyed Film)เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นต่ำโดยจะนำสีมาย้อมที่กาวโพลีเอสเตอร์ มีคุณสมบัติ ในการกรองแสงไดแต่สามารถลดความร้อนได้น้อย กาวที่ใช้ไม่มีคุณภาพราคาถูก อายุการใช้งานสั้นไม่เกิน 3 ปีเมื่อ

นวตกรรมแห่งอนาคต SEGWAY

SEGWAY”เป็นยานพาหนะสองล้อที่ได้ได้รับการพัฒนาระบบควบคุมการทำงานโดยยึดหลักการเคลื่อนที่ของมนุษย์ เพื่อให้ผู้ใช้บังคับควบคุมได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ โดยหลักการทำงานจะใช้ระบบวัดการทรงตัว (Balance Sensor) เลียนแบบการทำงานของระบบของเหลวในหูชั้นในของมนุษย์ ระบบประมวลผลการทำงาน เลียนแบบการทำงานของสมอง ระบบขับเคลื่อน เลียนแบบการทำงานของกล้ามเนื้อ และชุดล้อเลียนแบบการทำงานของเท้า

ในโลกดิจิทัลคำพูดที่ทำให้เกลียดชัง (Digital Hate Speech)

วัตถุประสงค์ของคำพูดเกลียดชังในโลกดิจิทัล การแสดงคำพูดเกลียดชังในโลกดิจิทัลที่ปรากฏอาจเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรี หรือลดทอนคุณค่า ความเป็นมนุษย์ หรือยุยงให้เกิดความเกลียดชัง

Scientific Method สิ่งที่ใช้ได้จริงตั้งแต่วัยเรียนจนวัยทำงาน

Scientific Method สิ่งที่ใช้ได้จริงตั้งแต่วัยเรียนจนวัยทำงาน เราจะเห็นภาพรวมของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีขั้นตอนหลัก 5 ข้อ ได้แก่